Zpět na úvodní stránku
 1. Instalace Java Runtime 8.0 (32bit verze)

  1. Instalační soubor s Java Runtime 8.0 (32bit verze) uložte do libovolného adresáře na lokálním disku.
  2. Např. pomocí průzkumníku otevřete adresář s uloženým instalačním souborem a kliknutím na něj spusťte instalaci.
  3. Postupujte podle pokynů průvodce instalací.

   Pokud se systém zeptá, zda spustit soubor stažený z Internetu, potvrďte stisknutím tlačítka Run (nebo Spustit):   Stiskněte tlačítko Install pro zahájení instalace:   Počkejte na dokončení instalace. Potvrďte konec stisknutím tlačítka Close: 2. Upozornění před spuštěním aplikace

   Při spuštění aplikace s Java Runtime 8.0, může být vyžadováno potvrzení některých upozornění:

  1. Pokud se zobrazí upozornění na validitu certifikátu stiskněte Continue:  2. Zobrazí-li se upozornění o tom zda důvěřujete vydavateli, tak zaškrtněte "Do not show this again for apps from the publisher and location above." a stisknětě Run: 3. Konfigurace proxy

  V případě, že je pro připojení k síti využit proxy server a nedaří se stáhnout aplikaci s využitím standardního nastavení dle vlastností prohlížeče, je nutno upravit Java konfiguraci.

  1. V Ovládacích panelech systému Windows spusťte Java Control Panel položkou Java:

   Java Control Panel


  2. V sekci Network Settings stiskněte stejnojmenné tlačítko pro zobrazení panelu síťového nastavení. Zde aktivujte přepínač Use proxy server a vyplňte požadovanou adresu a port dle Vašeho nastavení lokální sítě:

   Java Network Settings

 4. Konfigurace TLS 1.2

  Pro správný chod aplikace je potřeba mít v nastavení Java (prostřednictvím Java Control Panel na záložce Advanced) povolen (mimo jiné) protokol TLS 1.2.

  1. V Ovládacích panelech systému Windows spusťte Java Control Panel položkou Java:

   Java Control Panel


  2. Přejděte do záložky Advanced, kde najdete možnost Use TLS 1.2 v seznamu nastavení. Potvrďte vybrané nastavení kliknutím na tlačítko OK umístěné v dolní části okna:

   Advanced Security Settings - Use TLS 1.2


Zpět na úvodní stránku